Regionalna privredna komora Niš

Regionalna privredna komora Niš

 • NAGRAĐENI NAJBOLJI U 2018. GODINI

  U svečanoj atmosferi, uz prisustvo velikog broja privrednika, predstavnika privrednih društava sa područja Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga i medija, u utorak 11. decembra održana je peta sednica Parlamenta privrednika PKS-RPK Niš. Pored izveštaja o pokrenutim i realizovanim zakonodavnim inicijativama, koje je kao predstavnik PKS prezentovala g-đa Nermina Ljubović, zamenik generalnog sekretara PKS, na skupu je predstavljen i izveštaj o radu Regionalne privredne komore Niš u 2018. godini, kao i pregled pokrenutih i realizovanih lokalnih inicijativa, koje su rezultat tesne saradnje i komunikacije sa brojnim privrednim društvima sa područja tri navedena okruga.

  Za rezultate u poslovanju za proteklu godinu, nagrade su dobile tri kompanije i dva pojedinca iz redova najuspešnijih. Nagrade za poseban doprinos razvoju privrede regiona dodeljene su kompanijama „D Company“ Babušnica, JP „Aerodrom“ Niš i „Milk House“ Niš, dok su u oblasti pojedinačnih nagrada, u kategoriji regionalnog poslovnog lidera, priznanja poneli g.Bojan Mitić, direktor privrednog društva „Fazi“ d.o.o. Beograd, ogranak u Nišu, kao i g.Milovan Stanković, vlasnik kompanije „Metalurg“ iz Prokuplja.

  Ovakve odluke, Komisija za nagrade RPK Niš, donela je nakon razmatranja svih pristiglih predloga od strane članica Komore, a na osnovu rezultata koji su nesumnjiv doprinos razvoju privrede regiona. Predsednik parlamenta privrednika PKS-RPK Niš, g. Andrija Radojičić naglasio je da su ovogodišnji laureati ne samo uspešne, već i društveno odgovorne kompanije koje su iskazale najveći rast u poslovanju u protekloj godini i izmiruju sve svoje obaveze prema lokalnim i državnim institucijama. Jedan od zadataka Komore u narednoj godini, prema rečima Radojičića, biće još tešnja saradnja i komunikacija sa privrednim društvima, posebno onim koja posluju u manjim sredinama, kao što su Kuršumlija i Bela Palanka.

 • U organizaciji Udruženja za saobraćaj Privredne komore Srbije, Centra za stručno osposobljavanje u transportu i Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga, u četvrtak 29.novembra 2018 godine,  održan je seminar pod nazivom “Aktuelnosti iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju”. Seminar je bio namenjen vlasnicima, direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u privrednim društvima koja vrše prevoz tereta u drumskom saobraćaju, zatim onima koji obavljaju javni prevoz za sopstvene potrebe u domaćem ili međunarodnom saobraćaju, kao i korisnicima TIR sistema. 

  Privrednici su na seminaru imali prilike da se upoznaju sa novim odredbama Zakona o izmenama zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, Zakona o izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja, Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kao i aktuelnostima u međunarodnom prevozu tereta i TIR sistema.

 • U sklopu programa „Decenija preduzetništva“ i kampanje za podršku ženskog preduzetništva, Regionalna privredna Кomora Niš i Кomercijalna banka AD Beograd organizovale su, 27.11.2018. godine u prostorijama PKS-RPK Niš, prezentaciju proizvoda i usluga Кomercijalne banke u cilju predstavljanja pogodnosti i podrške za razvoj preduzetništva i malog biznisa. Na prezentaciji je najviše bilo reči o proizvodima i uslugama koje Komercijalna banka nudi upravo u svrhu podrške i pomoći razvoju preduzetništva u Srbiji, a obuhvatila je sve aspekte poslovanja u odnosu sa klijentima – od otvaranja i vođenja računa, digitalnih kanala, kreditno-depozitnog poslovanja do sveobuhvatne podrške za zaposlene.

  U ume Кomercijalne banke prisutnima su se obratili Gordana Lazarević, direktor prodaje mikro klijentima Niš, Milena Pavlović, direktor ekspoziture Niš, Slobodan Popović, koordinator za mikro biznis Niš i Jelena Trninić, direktor PC Niš.

 • U PKS-RPK NIŠ POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI U OKVIRU PROJEKTA “ADA TECHAK”

  Uporedo sa edukacijom budućih instruktora iz oblasti auto-industrije, koji će usled povećanja potrebe za radnom snagom, ali i stručnim kadrom u ovoj oblasti na području niškog regiona, u narednom periodu  obučavati 200 radnika u firmama iz ovog sektora, u četvrtak, 22.novembra, Regionalna privredna komora Niš organizovala je još jedan važan događaj – potpisivanje protokola o saradnji između svih zainteresovanih strana u projektu “ADA TechAK”. Reč je o projektu koji će omogućiti obuku iz oblasti poznavanja savremenih mašina i kontrole kvaliteta na instruktorskom nivou. U prisustvu Gradonačelnika Grada Niša, Darka Bulatovića i predstavnika komorskog sistema Srbije, sporazume o saradnji potpisali su BFI Burgerland (Agencija za treninge i edukaciju Federalne komore Austrije), Privredna komora Srbije, Grad Niš, Elektronski fakultet Niš, Mašinski fakultet Niš i Nacionalna služba za zapošljavanje. Jirgen Garndtis, predstavnik BFI Burgerland izrazio je zadovoljstvo što austrijski eksperti mogu doprineti unapređenju rada i menadžmenta u oblasti auto-industrije, dok ovaj program kao šansu prepoznaje i Univerzitet, to jest, Mašinski fakultet u Nišu, čiji je prodekan, dr Predrag Janković u ovim aktivnostima prepoznao mogućnost da se i studentima tehničkih nauka omogući sticanje praktičnih znanja.


  Projekat “ADATechAK” je zajednički projekat Privredne komore Srbije, BFI Burgenland agencije Federalne komore Austrije za treninge i edukaciju, Callidus obrazovanja iz Hrvatske, Weidinger i partnera Austrije, a uz kofinansiranje projekta od strane Austrijske razvojne agencije. Projekat će trajati do jula 2019. godine, a cilj projekta je razvoj centra za obučavanje i usavršavanje (Tehnička akademija) za automobilski sektor u Srbiji, koji je integrisan i posluje u Sektoru za edukaciju Privredne komore Srbije i biće lociran u Nišu, u prostoru Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga. Partnerske firme u projektu su svetske kompanije u sektoru autoindustrije koje imaju svoje fabrike na teritoriji Regiona Niš, kao što su Michelin, Grammer, Leoni, Johnson Electric i mnoge druge, kao i domaće kompanije koje rade u sektoru autoindustrije, koje su već su istakle neophodnost i želje za usavršavanjem svojih kadrova.

   

 • U okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Privredna komora Srbije, organizovali su okrugli sto na kome su prezentovana predložena zakonska rešenja. Nacrtom zakona uređuju se pojam, ciljevi i načela socijalnog preduzetništva, uslovi za sticanje statusa socijalnog privrednog društva i socijalnog preduzetnika, prava i obaveze socijalnog privrednog društva, odnosno socijalnog preduzetnika, korisnici, podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, evidencije, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno preduzetništvo. Skupu održanom 19. novembra ove godine u prostorijama PKS-RPK Niš osim Bojane Stanić, državne sekretarke u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvovali su i Miloš Janković pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sanja Gavranović viši savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Katarina Denčić samostalni savetnik u istom Ministarstvu.

NOWESES

Regionalna privredna komora Niš

Naši podaci

Centar za žensko preduzetništvo TEODORA

Regionalna privredna komora Niš

Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija

Tel: 018/510-999, lokal 228

E-mail: teodora@rpknis.rs

NOWESES

Regionalna privredna komora Niš

Početna strana

 

 

Go to top