Regionalna privredna komora Niš

Regionalna privredna komora Niš

 • U prisustvu velikog broja predstavnika privrednih društava, javnih preduzeća, upravnih okruga i lokalnih samouprava, zdravstvenih ustanova i predstavnika medija u Privrednoj komori Srbije - Regionalnoj privrednoj komori Nišavskog, Pirotskog i topličkog upravnog okruga u utorak, 14. novembra 2017, održana je javna rasprava o predlogu Nacrta zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, organizovana u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RS.

  Predstavljajući nacrt novog Zakona prisutnoj zainteresovanoj javnosti, načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i pomoćnik ministra Predrag Marić rekao je da će težište novog zakona biti preventiva i da će se zakonom uvesti novi mehanizmi kojima bi se preventiva popravila, izraziviši uverenje da će 2018. biti godina kadrovske i tehničke ekspanzije Sektora za vanredne situacije.

  Prema Marićevim rečima, lokalne samouprave imale su obavezu da urade procenu ugroženosti i plan zaštite i spasavanja, ali odaziv nije bio dobar. Između ostalog, novi zakon će omogućiti da se stane na put gradnji kuća na mestima gde to nije dozvoljeno - u basenima reka i na klizištima. Nacrt zakona urađen je u duhu svetskih okvira, u skladu sa strateškim dokumentom Ujedinjenih nacija i u skladu sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Nakon Kragujevca i Niša, nacrt novog zakona će se naći i na javnoj raspravi u Novom Sadu i Beogradu.

  Pres kliping:

  https://tvzonaplus.rs/maric-drzava-zavodi-red-video/

  https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Predlog-novog-Zakona-Kuce-vise-nece-moci-da-se-grade-na-klizistima.sr.html

  http://www.politika.rs/sr/clanak/392586/Maric-Pri-kraju-konkurs-za-zaposljavanje-100-novih-vatrogasaca

   

 • Ispitni rok III/2017 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 29. novembra 2017. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita. 

  Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

  Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 19. novembar 2017. godine.

  Kandidati podnose sledeća dokumenta:

  • fotokopiju očitane lične karte
  • dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
  • dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (e-mejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati) .

  Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.

  Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).

  Naknada za  polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV)

  Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&p=0& - (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog dela najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu ćete biti obavešteni mejlom.

  Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&p=0& tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela. 

  Molimo kandidate da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu, radi identifikacije.

  Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom.

  Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta. Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova.

  Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo. Usmeni deo ispita ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti.

 • Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga bila je u ponedeljak, 6. novembra 2017, domaćin izuzetno posećenog skupa organizovanog u saradnji sa USAID-ovim Projektom za konkurentnu privredu, namenjenog promociji i jačanju konkurentnosti srpske industrije voća i povrća, uz osvrt na trenutno stanje sektora.

  Aleksandar Bogunović, zamenik direktora sektora poljoprivrede Privredne komore Srbije, Laura Pavlović, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj USAID Srbije, Aleksandar Pavlović, direktor USAID Projekta za konkurentnu privredu, Senad Hopić, šef tima za razvoj poslovanja USAID Projekta za konkurentnu privredu, kao i predstavnici PKS - RPK Niš, RRA Jug, lokalnih samouprava i drugi eksperti, uz predstavnike privrede regiona, učestvovali su u panel diskusiji o trendovima, izazovima i prilikama za rast prodaje i izvoza srpske industrije voća i povrća.

  USAID Projekat za konkurentnu privredu je četvorogodišnja aktivnost (april 2017 - april 2021) vredna 11.95 miliona dolara namenjena jačanju konkurentnosti srpske prehrambeno-prerađivačke industrije, pogotovo lanca vrednosti u industriji voća i povrća, s ciljem povećanja prodaje i izvoza srpskih prehrambenih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu. Projekat je baziran na uspostavljanju partnerskih odnosa sa javnim i finansijskim institucijama, srpskim obrazovnim sistemom, poslovnim asocijacijama i nizom drugih pružalaca usluga radi stvaranja sistema podrške za srpska preduzeća, koji se može preslikati u drugim industrijskim sektorima i koji je održiv. Projektne aktivnosti će pratiti odgovarajuće komunikacijske i marketinške kampanje radi unapređenja imidža srpskih proizvoda i privlačenja dodatnih investicija.

  Pres kliping:

  http://www.belami.rs/projekat-za-konkurentnu-privredu/

  https://tvzonaplus.rs/usaid-za-veci-izvoz-srpskih-prehrambenih-proizvoda/

 • Na inicijativu privrednika Niškog regiona, u četvrtak, 2. novembra 2017, u organizaciji Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga održan je sastanak na temu sanacije pruge Doljevac - Merdare sa predstavnikom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i insfrastrukture RS, načelnicima Nišavskog i Topličkog okruga, predstavnicima JP Železnice Srbije i predstavnicima opština Prokuplje, Kuršumlija, Žitorađa i Doljevac.

  Pozdravljajući prisutne, direktor PKS - RPK Niš Aleksandar Milićević istakao je da je do sastanka došlo na inicijativu više privrednih subjekata, u cilju postizanja dogovora oko toka realizacije ovog projekta, koji ima veliku važnost u ekonomskom, političkom i bezbedonosnom smislu. Privredna društva Topličkog i Nišavskog okruga, kao i sa drugih područja, jako su zainteresovana za realizaciju ovog projekta, koji bi u perspektivi trebalo da bude podrška izgradnji auto-puta Niš-Priština-Tirana.

  Pomoćnica ministragrađevinarstva, saobraćaja i insfrastrukture RS Mirjana Trifunović istakla je da je u toku analiza potencijalnih tokova robe i troškova sanacije pruge, kako bi projekat bio prihvaćen, odnosno da bi se donela konačna odluka o početku rada na sanaciji pruge. Nakon završetka prve faze rada na pruzi, potrebno je uložiti zajedničke napore lokalne samouprave i privrede, u vidu učešća u održavanju železničke infrastrukture i aktivnog prevoza robe uslugama železničkog saobraćaja, kako pruga ne bi bila vraćena u stanje u kakvom se trenutno nalazi.

 • U organizaciji Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, u sredu, 1. novembra 2017, održan je besplatni informativni seminar o hedžingu. Seminar je bio prilika za proizvodne kompanije, kao i one koje se bave uvozom ili izvozom berzanske robe, u poslovanju se suočavaju sa velikim kursnim razlikama ili velikom zaduženošću, da se informišu o hedžingu, mehanizmu za smanjenje rizika u poslovanju.

  Predavač na seminaru, g.Dušan Jovičić, direktor za brokersko poslovanje i finansijsko savetovanje u Vojvodjanskoj banci, prisutnim polaznicima prezentovao je informacije o hedžingu uz pojašnjenja o modalitetima zaštitite poslovanje od negativnih kursnih razlika, obezbeđenju stabilnog finansiranja preduzeća po predvidivim kamatnim stopama, obezbeđenju profitne stope kontrolisanjem cena sirovina i predviđanju uticaja promena cena valuta, kamata i robe na bilans kompanije.

   

NOWESES

Regionalna privredna komora Niš

Naši podaci

Centar za žensko preduzetništvo TEODORA

Regionalna privredna komora Niš

Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija

Tel: 018/510-999, lokal 228

E-mail: teodora@rpknis.rs

NOWESES

Regionalna privredna komora Niš

Početna strana

 

 

Go to top