Regionalna privredna komora Niš

Regionalna privredna komora Niš

 • Britanski "Fajnenšel tajms" je, na liste evropskih gradova i regiona budućnosti za 2018. i 2019. godinu - sačinjene na osnovu uslova poslovanja - svrstao Niš, Beograd, Šabac, Zrenjanin, Vranje, Zaječar, Sremsku Mitrovicu, Sombor, kao i Sremski okrug.

  Više detalja videti na stranici PK Srbije

 •  

  Zbog malog interesovanja, obuke u RPK Niš za ovlašćne posrednike i zastupnike u osiguranju, zakazane za 20 i 21 februar 2018 su otkazane.
  Novi datumi će biti naknadno objavljeni.

  Obuka za 27. februar 2018 i dalje ostaje aktivna, tako da se možete prijaviti ovde.

 •  

  Privredna komora Srbije – RPK Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga organizovala je u četvrtak 8. februara 2018. godine, tribinu na temu “Arbitražni način rešavanja sporova u unutrašnjem i međunarodnom privrednom prometu”. Predavač i moderator tribine bio jedr Aleksandar Ćirić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, dugogodišnji arbitar većeg broja spoljnotrgovinskih arbitražnih organa u Srbiji i u inostranstvu, sadašnji arbitar i potpredsednik Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije u Beogradu. Njegovo uvodno izlaganje bilo je posvećeno vrstama i razlozima nastanka sporova, načinima njihovog predupređenja, kao i efikasnijem načinu rešavanja. Osnovna pažnja bila je posvećena pitanjim na sledeće teme:

  • Prednosti arbitražnog načina rešavanja sporova u odnosu na rešavanje sporova iz poslovnih odnosa pred državnim sudovima;
  • Arbitrabilnost (pogodnost spora da bude predmet rešavanja pred arbitražom), o isključivoj sudskoj nadležnosti i o neophodnom oprezu pri sastavljanju arbitražnog sporazuma;
  • Procena celishodnosti isključenja nadležnosti državnog pravosuđa i zasnivanja nadležnosti arbitraže, kao nedržavne institucije, za rešenje konkretnog spora;
  • Napori Privredne komore Srbije da preko Stalne arbitraže sa sedištem u Beogradu ponudi privrednicima način rešavanja sporova, koji će pogodovati njihovim potrebama;
  • Konkretni praktičn koracima u postupku rešavanja sporova pred arbitražama i dr.

   

  Pitanje efikasne pravne zaštite učesnika poslovnog prometa, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom tržištu, nezaobilazan je uslov predvidivosti, planiranja i stabilnosti privrednog poslovanja. Prema podacima Vrhovnog kasacionog suda Srbije, pred privrednim sudovima u Srbiji je iz 2015. godine ostalo preko 36000 nerešenih predmeta, od kojih je preko 50% ušlo u četvrtu godinu trajanja sudskog postupka, a u 25% predmeta prošlo je između 5 i 10 godina od datuma podnošenja inicijalnog akta za pokretanje postupka. Pretpostavljamo da je sadašnje stanje još nepovoljnije. Polazeći od činjenice da je osnovni smisao postojanja privrednih subjekata obavljanje privredne delatnosti u predvidivim uslovima poslovanja, a ne u uslovima blokade sredstava i imovine usled nastalih sporova koji se sporo i neefikasno rešavaju od strane državnog pravosuđa, ovakva situacija svakako ne pogoduje našim privrednicima, posebno onima koji svoju delatnost zasnivaju na načelu savesnosti i poštenja, kao vrhovnom načelu poslovanja na tržištu. 

  Reorganizacijom komorskog sistema, u okviru delatnosti Privredne komore Srbije, počela je da funkcioniše Stalna arbitraža. Ona je 2016. godine i sama nastala reorganizacijom i spajanjem dve institucije koje su postojale pri Privrednoj komori - Spoljnotrgovinske arbitraže, koja je bila nadležna za rešavanje sporova iz međunarodnih poslovnih odnosa, i Stalnog izbranog suda, koji je bio nadležan za rešavanje sporova u domaćem privrednom prometu. Reorganizacijom je omogućeno privrednim subjektima da se za rešavanje domaćih i međunarodnih privrednih sporova u budućnosti, mogu obratiti jednoj instituciji, pod zakonom predviđenim uslovima. Nadležnost Stalne arbitraže mogu da ugovore svi privredni subjekti, bez obzira na nacionalnost ili status člana Komore. Stalna arbitraža je nadležna za sve vrste sporova, kako sporove iz međunarodnih poslovnih odnosa tako i čisto „domaće“ sporove. Prednosti ovakvog rešavanja sporova jesu brzina i cena, jer je efikasniji i jeftiniji od sudskog postupka.

   

   

 • ZABELEŽEN TREND PRIVREDNOG RASTA NA PODRUČJU PIROTSKOG OKRUGA

   

  U sklopu kampanje poseta privrednim društvima na području regiona, delegacija PKS-RPK Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga sa direktorom, g. Aleksandr Milićević, u sredu, 7. februara posetila je Pirot i upoznala se sa aktuelnom privredno-ekonomskom situacijom u samom gradu, kao i u pojednim kompanijama, među kojima je i kompanija Tigar a.d. “Raduje nas činjenica da je primetan napredak u poslovanju kompanije, da su potpisani novi ugovori sa potencijalnim kupcima i partnerima, što je dodatna perspektiva za 1250 uposlenih radnika, ali i samu kompaniju, koja je pokretač razvoja ovog kraja”, izjavio je za medije direktor Milićević. 

  Delegacija se nakon posete kompanijama u sali gradske uprave sastala sa gradonačelnikom Pirota, g.Vladanom Vasićem. Sastanku je prisustvovala načelnica UO Pirot, Dragana Tončić, direktor Slobodne zone Pirot, Dragan Kostić, kao i direktor kompanije Tigar a.d, g.Vladimir Ilić.

  “Potrebno je da privrednici shvate da se promenila uloga privredne komore. Samim tim promenila se i funkcija Regionalne komore u smislu zastupanja interesa privrednika i poslodavaca prema republici i pokretanja raznih inicijativa. Već imamo konkretnih rezultata do sada, a ono što je posebno važno za izvoznike i ostale privrednike na području tri okruga, jeste činjenica da Komora izdaje veliki broj javnih ovlašćenja kroz potvrde i dokumenta koja su potrebna za izvoz”, informisao je prisutne direktor Milićević. 

   

   

 • U sklopu programa profesionalnog usavršavanja za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju, Privredna komora Srbije - RPK Niš, u utorak, 20. februara, i utorak 27. februara 2018 godine u Velikoj sali RPK Niš, Dobrička 2, organizuje obuke za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju

  OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE - 5 časova

  20.02.2018, Velika sala RPK Niš, Dobrička 2, 18000 Niš, 10:00-14:30 časova
  Otkazana, novi datum će biti naknadno objavljen

   

  OSNOVNE KARAKTERISTIKE I UGOVARANJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA - 5 časova

  27.02.2018, Velika sala RPK Niš, Dobrička 2, 18000 Niš, 10:00-14:30 časova
  Detaljnije o programu              PRIJAVA

NOWESES

Regionalna privredna komora Niš

Naši podaci

Centar za žensko preduzetništvo TEODORA

Regionalna privredna komora Niš

Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija

Tel: 018/510-999, lokal 228

E-mail: teodora@rpknis.rs

NOWESES

Regionalna privredna komora Niš

Početna strana

 

 

Go to top