Izvor: Politika, B. Dumić

Najsigurnije je ušteđevinu oročiti u banci, a može se ulagati na berzi i u investicione jedinice, ali i u mali biznis

Ukoliko se zateknete u prilici da na raspolaganju imate 5.000 evra koje želite da uložite u neki projekat ili investirate, tekst može biti koristan savetodavni vodič. Ali ništa više od toga. Saveti koji slede pružaju nekoliko mogućnosti, pokušavajući da minimalizuju rizik uz uslovno najveću potencijalnu dobit. Ipak, podrazumeva se da predstojeći rizik, ma kako mali bio, kao i potencijalna dobit, pripadaju samo Vama!

 

Najsigurniji način za uvećanje kapitala od 5.000 evra je deponovanje u banku, odnosno oročena štednja, savetuje Svetozar Šijačić, član Izvršnog odbora Rajfajzen banke zadužen za poslove sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima. Ukoliko se novac oroči na tri meseca, recimo, u Rajfajzen banci kamata je 3,5 odsto, na rok od šest meseci 4,5 odsto, na godinu dana – pet odsto, a na dve godine 5,4 odsto. Ovo je tradicionalni način postepenog uvećanja štednje, bez rizika.

Takođe, navedeni iznos možete iskoristiti kao učešće za stambeni kredit. U modelu kredita osiguranog kod Nacionalne korporacije neophodno je učešće od 10 odsto od ukupnog iznosa kredita. Ukoliko dobijete kredit uz subvenciju države, učešće je samo pet odsto. Naravno, podrazumeva se da Vaša kreditna sposobnost odgovara uslovima za odobravanje stambenog kredita.

Sledeća mogućnost je investiranje na berzi. Kupovinom hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi se može ostvariti značajna dobit. Akcije koje su uključene u indeks BELEX 15 predstavljaju korpu najreprezentativnijih akcija koje odlikuje visoka likvidnost, njima se trguje kontinuiranim metodom svakog radnog dana. U toku 2006. godine indeks BELEX 15 je porastao za oko 60 procenata, što ukazuje i na profit koji su ostvarili investitori koji su investirali u akcije iz ovog indeksa. Hartije od vrednosti možete isključivo kupovati preko ovlašćenih članova Beogradske berze.

Beogradska i Bečka berza su nedavno objavile da su zajednički krenule u kreiranje indeksa SRX koji sačinjava osam reprezentativnih kompanija listiranih na Beogradskoj berzi. Očekuje se da kreiranje ovog indeksa od strane Bečke berze utiče na povećanje interesovanja stranih investitora za akcije uključene u SRX, a time i na njihov rast u dužem periodu.

Takođe, novac možete investirati kupovinom investicionih jedinica dobrovoljnog penzijskog fonda među kojima je i Rajfajzen FUTURE. Može se uložiti i u investicione jedinice investicionog fonda koji bi uskoro trebalo da počne sa formalnim radom. Kupovinom jedinica penzijskog fonda, po potpisanom ugovoru, pravite dugoročnu investiciju za budućnost. O daljem investiranju Vašeg novca vodiće računa portfolio menadžer, visokoprofesionalna osoba unutar Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, čiji je zadatak da investira novac u skladu sa striktno određenom, konzervativnom politikom investiranja. Tako se kroz diversifikaciju ulaganja u raznovrsne dužničke i vlasničke hartije od vrednosti, nepokretnosti i bankarske depozite, rizik smanjuje na minimum i povećava prinos. Važno je napomenuti da uplata ne mora biti u redovnim vremenskim intervalima, bez obzira na iznos koji je naveden u ugovoru, tako da član dobrovoljnog penzijskog fonda sam bira frekvenciju uplate. To znači da ona može biti i jednokratna.

Ukoliko ste preduzetnički raspoloženi, možete novcem koji posedujete ili udruživanjem sa nekim prijateljem započeti sopstveni biznis u maloj trgovini i sličnim poslovima. Morate ipak znati da ova vrsta biznisa nosi značajan rizik, da je borba za poziciju na tržištu nemilosrdna, i da statistika pokazuje da veliki procenat preduzeća ovakvog formata propadne još u toku prve godine.

NOWESES

Regionalna privredna komora Niš

Naši podaci

Centar za žensko preduzetništvo TEODORA

Regionalna privredna komora Niš

Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija

Tel: 018/510-999, lokal 228

E-mail: teodora@rpknis.rs

NOWESES

Regionalna privredna komora Niš

Početna strana

 

 

Go to top